Spille/Ordensregler ved bowling i PEFT

 

  1. Udover  medlemskab skal man betale for det antal timer, man ønsker at spille. 1time er lig med to serier. Er man forhindret i at møde, er det tilladt at sende et andet PEFT-medlem. Dette skal dog meddeles til spilfordeleren i forvejen. Medlemskab og spilletimer skal være rettidigt betalt (se frist på indbetalingskortet)

 

           2. Mød i god tid (mindst 15 minutter) før din spilletid, så der er tid til at skifte sko og evt. finde kugle.

 

          3. Spilfordeleren kan sælge ledige pladser, idet det tilstræbes, at der altid er fire spillere på hver bane. Ledig  baneplads kan                  erhverves for 45,- kr.  pr. time, alle spilledage.

 

          4. Medlemmer, der ikke bowler, skal opholde sig oven for trappen, indtil den bane, de skal spille på, er ledig.

 

          5. Under spillet ”hold tilbage for spilleren på din højre side”, tag hensyn til dine medspillere.

 

          6. I tilfælde af banenedbrud kan spilletidspunktet forrykkes: Dette betragtes som force majeure, men vil forsøges afhjulpet                  ved at flytte de berørte spillere, hvis der er ledige baner. Ingen har ret til erstatningstimer.

 

          7. Husk at meddele spilfordeleren i god tid hvis du er forhindret eller helt holder op med at spille.

 

          8. Spilfordeleren er øverste myndighed på bowlingbanen.