24. februar 2021

 

Fortsat ingen afklaring om hvornår vi kan begynde at bowle igen.

Efter dagens pressemøder om mulige åbninger af vores samfund, så er det stadig usikkert hvornår vi og vores klub igen kan komme i gang med at vælte kegler.

Bowlingcenteret: er helt lukket ned og der sker absolut intet. Dog arbejdes der med forskelligt vedligehold og der arbejdes med ideer til at komme i gang igen efter lukningen.

Naturligvis er centeret hårdt presset økonomisk. Der er søgt diverse hjælpepakker, men i flere tilfælde er det at skubbe problemerne foran sig.

Heldigvis er optimismen fortsat i behold.

Klubben:

Hvornår vi som klub igen kan starte på fornuftig vis, ved vi ikke noget om, dog tror vi ikke at det kan blive før tidligst til april.

I bestyrelsen er vi klar over at det bliver tungt at få startet op igen. Vi mister medlemmer lige nu, så derfor er det meget nødvendigt/vigtigt med en stærk opbakning fra jer som medlemmer af klubben.

Vi har også brug for tilgang af nye bowlere og hvis det skal lykkes så er det vigtigt at vi alle hjælper med at opfordre mulige nye medlemmer til at prøve om det ikke er en mulighed at bowle. Mund til mund-metoden er den mest effektive metode.

I bestyrelsen arbejder vi på at “komme godt i gang” når det bliver muligt.

Vi har søgt økonomisk hjælp hos bl.a. Aura og Kvickly til en god start, og foreningen har fået tildelt 15.000kr fra Aura. Kvickly har endnu ikke fordelt deres pulje.

Hvis det lykkes at få del i puljen håber vi i en periode at tilbyde gratis bowling til vore nuværende medlemmer og til nye medlemmer.

Så snart vi ved mere om situationen melder vi om det her på hjemmesiden.

Knud Appel