Beretning 2021 - Generalforsamling 2022

Generalforsamling i PEFT Mandag d. 21 februar 2022 kl 12.15 i Odder Bowlingcenter

Velkommen til generalforsamling hos Bowlingklubben PEFT. Sidste års generalforsamling måtte udskydes til den 14 juni på grund af Corona nedlukning, så det er kun for en periode på 8 måneder denne generalforsamling skal dække.

Vi kom efter nedlukningen i 2021 først i gang med bowlingen efter pinse, og det var en meget forsigtig start hvor flere medlemmer holdt sig tilbage for ikke at risikere smitte. Vi var meget interesserede i at komme bedst muligt fra start, men spændte på hvordan det kunne lykkes.

Vi søgte økonomisk hjælp til at komme godt i gang ved Kvikly og Aura, og fik henholdsvis kr 25.000 og 15.000. Vi lånte en flytbar bowling bane med kugler og kegler og stillede op på Torvet i Odder og prøvede at komme i snak med forbi paserende folk. Det gav vist ikke mange nye medlemmer den dag, men det er altid vigtigt at gøre opmærksom på at vi er her. En del prøvede at bowle, og ikke mindst børn syntes godt om legen.

Vi kørte en kampagne på facebook, målrettet på vores område og den aldersgruppe som vi appelerer til. Vi kunne se at mange kikkede på, men det gav kun ca 10 nye medlemmer, men dem er vi nu rigtig glade for at de har valgt os og vores klub. Det mest effektive til hvervning af nye medlemmer er nu fortsat, mund til mund metoden tror jeg på.

Også til nytår blev der en pause med bowling, sådan at vi først startede i uge 3 på grund af Corona lukning. Nu er Corona ikke længere en folkesygdom og næsten alle begrænsninger er fjernet. Vi ser også at flere af vore medlemmer er tilbage i spillet.

Ved årskiftet har vi registreret 153 medlemmer, i forhold til at vi for 2 år siden, altså ved årskiftet 2019 - 2020 var 195 medlemmer. Det er en tilbagegang på 42 medlemmer over 2 år.

Ved valg til bestyrelsen ved seneste generalforsamling, var der genvalg til Britta, Joan og Hugo.

For at gøre det lettere og hurtigere at komme i forbindelse med vore medlemmer har vi opfordret til at meddele mailadresser til klubben. Ikke alle har gjort det, men vi vil opfordre jer til at få det gjort, send adressen til Herdis, så vil i også hurtigt få beskeder sendt.

Det er stadig vigtigt at i holder øje med opslagstavlen hvor alle nyheder, resultater mv bliver ophængt. Også hjemmesiden www.peftbowling.dk er vigtig for information til jer alle. Vi forsøger efter bedste evner at holde den opdateret.

Kontak med vore venskabs klubber har været besværlige de sidste par år. Vi har god kontakt nu med Horsens, Galten Bowlerne og Jomsvikingerne i Aarhus. Men den tidligere store klub i Viby er helt i knæ og kan slet ikke stille hold når vi skal mødes.                                               

Hold øje med opslagstavlen når der bliver søgt om deltagere til vores hold. Alle er kvalificerede til at være på holdet, og først til mølle gælder når i skriver jer på sedlen. Disse venskabs arrangementer fungerer sådan at vi møder hinanden hjemme og ude hvert år. Vi bowler og konkurrererer, og slutter med at spise sammen og og hygger os med hinanden.     

Så sent som onsdag besøgte Jomsvikingerne os. Vi vandt samlet, men det mest opsigtsvækkende var vist at Hugo i 3 serier væltede 634 kegler, rigtig flot.                   

Trekant turneringen mellem Viby, Horsens og Odder er indtil videre gået i stå, fordi Viby slet ikke kan stille hold lige nu. Vi må se hvordan fremtiden bliver.

Vore egne turneringer. Handicap turneringen kunne ikke gennemføres i 2021 pga Corona nedlukning.

Halvårskeglen 2. halvår: 

Damer. - 1. Bodil Hesselbjerg   

Herrer. - 1. Jan Denby. 247 kegler - 2. Gert Nielsen  231 kegler - 3. Hugo Bæk  203 kegler.

Klubmestre 2021:

Damer. 1. Bodil Hesselbjerg. 940 kegler - 2. Anny Laursen. 884 kegler - 3.Margrethe Vinkel. 863 kegler.

Herrer - 1. Ole Jensen. 1016 kegler - 2. Henrik Vuholm. 986 kegler - 3. Hugo Bæk. 977 kegler.

Med nye folk i bestyrelsen har vi haft behov for at lave kursus i reglerne for hvordan resultaterne i f.eks handicap turneringen udregnes og føres undervejs i turneringen. Her har Bodil Hesselbjerg hjulpet Britta og Herdis med at komme igang, Tak til Bodil for det.

Klubaften i oktober måned forløb rigtig godt, god tilslutning og god mad. Det skal der bestemt arbejdes videre med.

Julefrokost, normalt mandag, torsdag og fredag. Vi var nødt til at aflyse torsdag på grund af for ringe deltagelse og prøve at fordele på mandag og fredag. Det lykkedes ikke i alle tilfælde. Vi har fået forslag om at genoptage 9 kegle spil arrangement, det vil vi se på.

Som i nok ved allesammen, så har vi søgt og fået doneret kr 15000 fra Nordea Fonden til at købe et antal bowling kugler med håndtag og uden huller I håber at vi med disse kugler har mulighed for at flere af vore medlemmer kan fortsætte med bowlingen, også selv om de plages af diverse dårligdomme. Desværre er den type i restordre, så vi er nødt til at vente til vi kan få dem leveret.

Stor tak skal der lyde til jer som er med til at vores klub kan fungere. Det gælder vores spilfordelere, som er med til at I hver gang har et sted at spille, og det er dem I altid kan få hjælp af ved uorden og tvivls tilfælde. Det gælder også jer som er assistenter for spilfordelerne.

Selv om det egentlig ikke er i PEFT regi, så vil jeg også gerne sige tak til jer som stiller op hver tirsdag og hjælper med vedligehold af alle typer her i Bowlingcenteret. Det betyder også noget for Peft at i bakker op om stedet her og har et godt kendskab til hvordan det hele hænger sammen.  Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelse for et godt samarbejde. Vi har ikke haft det nemmeste år i bestyrelsen, og vi har besluttet at vi vil have beskrevet opgaverne som bestyrelsen bestrider. Nu vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.