Regnskab 2019

Status 2019

Bowlingklubben PEFT's Regnskab og Budget
         
Regnskab Note  regnskab 2017  regnskab 2018 budget 2019
         
Indtægter:        
Handicapturnering 1 2.382,00 kr 2.112,50 kr 2.250,00 kr
Bowlerbetaling 2 264.687,50 kr 245.709,50 kr 261.800,00 kr
Ekstra spil 6 10.830,00 kr 8.290,00 kr 9.000,00 kr
Rød kegle 7 7.109,00 kr 5.794,50 kr 5.800,00 kr
kassedifference 17   0,50 kr  
Fester og lignende 14 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Kommunal tilskud 15 52.174,00 kr 41.613,00 kr 36.086,00 kr
Renter tilskrevet - OBC 16 213,33 kr 174,81 kr 174,81 kr
afdrag på lån OBC       3.889,91 kr
Lotterier 18 4.605,00 kr 4.575,00 kr 4.575,00 kr
sponsorater - M2 Film 23 2.500,00 kr   0,00 kr
salf af klubtrøje     300,00 kr 0,00 kr
         
Indtægter i alt    344.500,83 kr 308.569,81 kr 323.575,72 kr
Udgifter:        
Baneleje i året 3 312.620,00 kr 279.180,00 kr 286.850,00 kr
Møder + generalforsamling 4 3.563,00 kr 4.405,00 kr 5.000,00 kr
Præmier + gevinster 5 10.104,00 kr 9.346,00 kr 10.000,00 kr
Handicap afslutning 8 1.900,00 kr 2.022,00 kr 2.000,00 kr
Fester  9 1.931,00 kr 2.418,00 kr 2.000,00 kr
Kontor +Tryksager 10 7.263,35 kr 4.686,43 kr 6.000,00 kr
Blomster + gaver 11 125,00 kr 375,00 kr 500,00 kr
        0,00 kr
Renteudg.-Nordea 21 14,49 kr    
Indkøb af trøjer 22 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
         
Udgifter i alt   337.520,84 kr 302.432,43 kr 312.350,00 kr
    6.979,99 kr 6.137,38 kr 11.225,72 kr
         
    regnskab 2017  regnskab 2018  
Beholdning, primo   4.153,16 kr 984,54 kr  
 + / - årets overskud   6.979,99 kr 6.137,38 kr  
Beholdning, ultimo   11.133,15 kr 7.121,92 kr  
Som forefindes således:        
Kasse   0,00 kr 0,00 kr  
Øreafrunding   0,00 kr 0,00 kr  
Bank, kto.    984,54 kr 11.011,83 kr  
    984,54 kr 11.011,83 kr  
Ovenstående regnskab er d.d. revideret og sammenholdt med bilagene.     
Åbningsbalance er kontrolleret og det er ligeledes konstateret, at årets statuspost er til stede,  
bankbeholdningernes tilstedeværelse dog alene på grundlag af kasserens oplysninger.  
Der har intet været at bemærke.        
Odder, d.     /    - .     Klaus Offersen Birthe Hinge
      Revisor Revisorsuppl.
         
Bowlingklubben PEFT's Regnskab og Budget
         
Regnskab Note regnskab 2015 Regnskab 2016 budget 2017
         
Indtægter:        
Handicapturnering 1 2.853,00 kr 2.520,00 kr 2.520,00 kr
Bowlerbetaling 2 318.584,50 kr 289.664,50 kr 293.725,00 kr
Ekstra spil 6 10.558,00 kr 10.230,00 kr 10.230,00 kr
Rød kegle 7 8.327,00 kr 7.310,00 kr 7.310,00 kr
  13      
Fester og lignende 14 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Kommunal tilskud 15 52.174,00 kr 52.008,00 kr 53.212,50 kr
Renter tilskrevet 16 0,00 kr 251,46 kr 213,33 kr
afdrag på lån OBC       3.851,39 kr
Lotterier 18 4.680,00 kr 3.600,00 kr 3.600,00 kr
salg af klubtrøjer + sponsorater 23 5.715,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
salf af klubtrøje       0,00 kr
         
Indtægter i alt    402.891,50 kr 365.583,96 kr 374.662,22 kr
Udgifter:        
Baneleje i året 3 361.680,00 kr 354.750,00 kr 315.700,00 kr
Møder + generalforsamling 4 3.962,00 kr 3.900,00 kr 4.000,00 kr
Præmier + gevinster 5 12.031,00 kr 9.782,00 kr 10.000,00 kr
Handicap afslutning 8 2.480,00 kr 1.800,00 kr 1.800,00 kr
Fester  9 17.973,00 kr 4.109,00 kr 6.000,00 kr
Kontor +Tryksager 10 9.877,25 kr 11.727,50 kr 10.000,00 kr
Blomster + gaver 11 0,00 kr 425,00 kr 500,00 kr
afdrag gæld til OBC (rest bet. Vedr.        14.000,00 kr
december 2016) 21      
Indkøb af trøjer 22 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
         
Udgifter i alt   408.003,25 kr 386.493,50 kr 362.000,00 kr
    -5.111,75 kr -20.909,54 kr 12.662,22 kr
         
    regnskab 2015 Regnskab 2016  
Beholdning, primo   37.361,19 kr 7.249,44 kr  
 + / - årets overskud   -5.111,75 kr -20.909,54 kr  
Beholdning, ultimo   32.249,44 kr -13.660,10 kr  
Som forefindes således:        
Kasse   0,00 kr 0,00 kr  
Øreafrunding   0,00 kr 0,00 kr  
Bank, kto.    32.249,44 kr 4.153,16 kr  
    32.249,44 kr 4.153,16 kr  
Ovenstående regnskab er d.d. revideret og sammenholdt med bilagene.     
Åbningsbalance er kontrolleret og det er ligeledes konstateret, at årets statuspost er til stede,  
bankbeholdningernes tilstedeværelse dog alene på grundlag af kasserens oplysninger.  
Der har intet været at bemærke.        
Odder, d.     /    - .     Klaus Offersen Birthe Hinge
      Revisor Revisorsuppl.
Driftsregnskab 2016     Status pr. 31. december 2016    
                 
Daglig drift             Aktiver Passiver
                 
Indtægter:       Saldo pr. 31/12-15 jfr. Regnskab      kr.   32.249,44
        Driftsresultat 2016      kr. -20.909,54
Handicapturnering  kr.                2.520,00     Indestående i bank    kr.       4.153,16  
Bowlerbetaling  kr.           289.664,50     Kassen      kr.                     -    
Ekstra spil  kr.             10.230,00     skyldig baneleje december til  OBC      kr.   14.000,00
Rød kegle  kr.                7.310,00     Lån Odder Bowlingcenter- Primo 2016  kr.     25.000,00    
Fester og lignende  kr.                           -       afdrag pr. 31/12-16  kr.        3.813,26    
Kommunal tilskud  kr.             52.008,00     lån Odder Bowlingcenter- ultimo 2016  kr.     21.186,74  kr.     21.186,74  
Renter tilskrevet  kr.                   251,46              
Lotteri  kr.                3.600,00     Balance pr. 31. december 2016    kr.     25.339,90  kr.   25.339,90
salg af klubtrøjer og              
sponsorater  kr.                           -                
                 
Indtægter i alt    kr.          365.583,96   Odder, den         
                 
Udgifter:                
        Bodil Hesselbjerg      
Baneleje 2016  kr.           354.750,00     kasserer        
Møder/generalforsamling  kr.                3.900,00              
Præmier + gevinster  kr.                9.782,00              
Handicapafslutning  kr.                1.800,00              
Fester  kr.                4.109,00     Ovenstående regnskab er afstemt og revideret     
Kontor + tryksager  kr.             11.727,50     Odder, den         
Blomster + gaver  kr.                   425,00              
Indkøb af trøjer  kr.                           -                
                 
Udgifter i alt    kr.          386.493,50   Birthe Hinge   Klaus Offersen  
Årets Driftsresultat  kr.           -20.909,54   Revisor     Revisor