Formandens beretning - Generalforsamling 2020

 

Generalforsamling i PEFT 2020

 

Mandag d. 17 februar kl 13.00 i Odder Bowlingcenter

  Vi oplever desværre fortsat, at vi ikke lykkes med at tiltrække nye medlemmer i samme tempo som vi mister medlemmer, ved sygdom og andre svagheder eller ved at medlemmer bare stopper med at bowle. Vi mangler tilgang af de “unge” pensionister. Det er en ringe trøst at det er en tendens som også er i de andre klubber af vores type.

Vi startede året 2019 med en medlemskampagne, rettet mod Ældresagens 4000 medlemmer i Odder kommune. Ved omdeling af breve i hele kommunen tilbød vi 3 måneders gratis prøvebowling, sammen med vore medlemmer.

 Kampagnen skete i et samarbejde mellem ÆldreSagen, Odder Bowlingcenter og Peft.

 ÆldreSagen stillede deres medlems kartotek til rådighed for os. Bowlingcenteret stillede baner til rådighed og betalte indkøb og trykning af breve og kuverter og et stort antal PEFT medlemmer omdelte brevene i hele kommunen. Der blev ydet et stort arbejde og der skal lyde en stor tak til alle jer som hjalp til.

 Havde det så nogen effekt?  Ja, bestemt. Ca 50 prøvebowlede i de 3 måneder og ca 25 var klar til at fortsætte efter prøvetiden. Desværre er der nu kun ca 15 stk tilbage.   Men 15 nye medlemmer er også fint og vi er glade for jer og håber også i er tilfredse med at være i vores klub. 

Hvordan finder vi ellers 15 nye medlemmer? 

 Den mest effektive metode, tror jeg, er mund til mund metoden. Altså, det er jer som skal ud og tale godt om klubben,  opfordre venner og bekendte til at komme med hos os. Husk der er fortsat en flaske vin for et nyt medlem.

 Gode ideer modtages gerne, og vi skal ikke give op.

 Medlemstallet,   ved årets begyndelse  var der  193 medlemmer

 Og ved årets afslutning  195 medlemmer

 Det dækker over 7 passive, 10 syge     170 betalende medl.

 Desværre har vi i årets løb, også i dette år, mistet medlemmer ved dødsfald, sidste år 5 stk.+

 Afdøde medlemmer i årets løb er, 

Carl Einer Bie i januar md

Bent Bank i oktober md

Metha Nørgaard, i oktober md

Aage Clausen, i november md

Poul Hulgaard døde juledag

 Må jeg bede forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde.

Vi har i årets løb afholdt, bla Klubaften i efteråret med god deltagelse og god stemning. Det er en vigtig del af 

PEFTs virke at vi også mødes på tværs af spilledagen, mange af os kender ikke de som spiller de andre dage.

Julefrokost er også afviklet på de forskellige spilledage med et vigende deltager antal deltagere de 3 dage.sá

Vi har afholdt vore sædvanlige turneringer i løbet af året

Halvårskeglen, 1. Halvår

Damer, Bodil Hesselbjerg med 227 kegler

Herrer.  Geert Nielsen med 279 kegler

2. Halvår

Damer.   Marita Krusel.  Med. 223 kegler

Herrer.    Kim K Larsen. Med 232. kegler

Handicap afslutningen

 1.Leif Larsen med 413,  2.  Niels Arne Frislev med 380,   3. Finn Wollerup med 371 kegler

 Klubmestre 2019

 Klubmester damer,

1. Bodil Hesselbjerg med 999 keglern 2. Anny Laursen med 928 kegler,  3.  Else Thomsen med 900 kegler

 Klubmester herrer,  

1. Hugo Bæk med 1110 kegler 2, Frede Nordahl med 1046, og 3. Ole Jensen med 1017 kegler

Og så lige, der har været afholdt tre kant turnering mellem Viby,

Horsens og Odder. Der spilles om en vandrepokal

Pokalen skal være i Odder det næste halve år

Holdet sættes af de 8 højst placerede damer og herrer.

Men til de andre venskabskampe vi deltager i mellem, Horsens, Viby, Aarhus og i Hammel ,  her er alle kvalificerede, man skriver sig bare på den ophængte liste, så er man på holdet. Først til mølle gælder.

Ind imellem kniber det med at nok skriver sig på listen, så Her en opfordring til at skrive sig på listen, og en opfordring til at holde øje med hvad der bliver hængt på opslagstavlen så vigtige meddelelser ikke bliver overset.

Ved sidste års generalforsamling stoppede Ole Jensen i bestyrelsen, men Ole har tilbudt at klare styringen af handicapturneringen, og det har han gjort så det bare fungerer. Tak til dig Ole.  Jeg håber du har mod på at tage det igen næste gang.

Bodil Hesselbjerg blev genvalgt til en ny periode ved generalforsamlingen sidste år. Desværre var Bodil ret hurtigt efter, på grund af sygdom, nødt til at sætte tempoet ned og aflevere flere af sine opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer.  Også kasserer posten måtte vi ud for at finde en afløser, og her var vi nødt til at hente en ny kasserer uden for bestyrelsen. 

Heldigvis sagde Herdis ja til opgaven, uden for bestyrelsen. Heldigvis har Bodil været klar til at hjælpe Herdis med at komme i gang med opgaven. Også på andre områder er Bodil klar med hjælp. Tak til Bodil for et stort arbejde gennem mange år i bestyrelsen.

Heldigvis har Herdis sagt ja til at stille op til en plads i bestyrelsen, så jeg håber i er klar til at vælge hende ind.

Stor tak skal der lyde til vore spilfordelere og til jer som hjælper dem når der går problemer i maskineriet når vi spiller og tak til jer som olierer banerne om morgenen på vore spilledage så også jer som er virkelig dygtige med en bowlingkugle får noget godt ud af spillet.

Tak til bestyrelseskollegerne for samarbejdet i året.  Else Kimose har besluttet ikke at genopstille i dag, så tak til Else for en stribe år i bestyrelsen. Også tak til Niels Chr. Hygebjerg for det år du har været med,  desværre ønskede du ikke at være med længere.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.

 

 

 

Generalforsamling i PEFT 2019 Mandag d. 25 februar kl 13.00 Igen et år for PEFT hvor det ikke lykkedes at ændre tilbagegang i medlemstallet. Ved årets begyndelse var der registreret 198 medlemmer og ved nytår 2019 193 medlemmer. Ganske vist en beskeden tilbagegang på 5 medlemmer, men dog stadig tilbagegang. Vi må igen konstatere at det kniber for os at tiltrække nye “unge medlemmer” i samme tempo som gamle medlemmer forlader os. Vore forsøg med facebook og aviser med omtale var ikke effektive. Jeg tror stadig at bedste metode er mund til mund metoden, altså positiv omtale og påvirkning fra vore medlemmer Som noget helt nyt har vi indledt et samarbejde mellem PEFT, ÆldreSagen og Odder Bowlingcenter. ÆldreSagen med ca 4000 medlemmer i Odder Kommune, stiller labels med medlems adresser og kuverter med deres logo til rådighed for os. Bowlingcenteret betaler trykning af breve og kuverter og vi pakker og omdeler godt 2700 breve i kommunen med tilbud til alle om 3 mdr gratis bowling hos PEFT. Bowlingcenteret stiller baner til rådighed for os i den udstrækning det bliver nødvendigt. I har nok alle bemærket at der kommer nye folk til for at prøve, det er dejligt at se at i tager godt imod dem alle. Vi håber selvfølgelig at en pæn del af de nye vil få lyst til fortsat at bowle hos os. Foreløbig er der kommet 45 til 50 nye. Det har givet meget positiv omtale af bowlingen, og det har vi en stor interesse i, jeg tror der kan være en betydelig langtids effekt i det. En rigtig hård kerne af PEFTs medlemmer har hjulpet med at pakke i kuverter, klistre adresser på brevene og slide skosåler og biler for at lægge de godt 2700 breve i postkasserne i hele kommunen. Meget stor tak til jer som tog slæbet. Det gik rigtig flot med det hele og foreløbig ser det ud til det virker. Trods alt har det været et fornuftigt foreningsår for os med god aktivitet. Økonomien er rettet til nu med en meget stram drift så vi kommer ud af året med et ok overskud igen. Samarbejdet med vore venskabsklubber i Horsens, Viby, Galten og Jomsvikingerne i Aarhus kører fortsat godt, vi vinder og taber med humør, og det vigtigste er det gode samvær klubberne imellem. Ingen skal dog være i tvivl om at vi møder frem for at vinde kampen. Vi har for ofte problemer med at for få skriver sig på den ophængte liste, “jeg er ikke god nok” lyder det , alle er gode nok, det gælder om at melde sig til, så er man kvalificeret . Hugo bliver så glad hvis i kommer med. 3 Kant Turnering har vi 2 gange pr år, mellem PEFT, Horsens og Viby. Her er det ikke for sjovt, det er de 8 højest placerede damer og herrer som udtages. Der spilles om en vandrepokal og i efteråret på hjemmebane tog vi pokalen. Desværre måtte vi igen her fornylig aflevere pokalen til Horsens på deres hjemmebane. Meget få kegler skilte os fra at vi kunne tage pokalen med hjem igen. Meget tyder på at der er hjemmebane fordele i spil. Vi har afholdt klubaftener i maj og oktober med god deltagelse. PEFT , 25 års jubilæum lørdag d. 18 august i Bowlingcenteret Jeg tænkte, 25 år, det er da noget at fejre. Vi diskuterede hvor meget vi skulle satse på jubilæet, og meget var i spil. Vi inviterede til 9 keglebowling fra kl 14.00. Samtidig var der adgang til alle de udendørs spil. Det var desværre meget begrænset hvor meget udendørs spillene blev brugt, men der blev bowlet et par timer. Der var lagt op til at tage bekendte med til en hyggelig dag med fælles spisning af burgere kl 17.00. Der blev vist billeder og andet materiale fra PEFTs første 25 år på tv skærmene og fra scrapbøger. Jeg mener da vi havde en fin dag, folk hyggesnakker, men jeg var ikke tilfreds med fremmødet, 30 - 40 stykker mødte frem og det var skuffende. Oven på det, besluttede vi at aflyse klubaftenen i efteråret, vi havde vel ikke lyst til en ny skuffelse. Men det gik slet ikke. Der blev ringet til flere bestyrelsesmedlemmer om denne dårlige beslutning og der blev talt med de store bogstaver. Altså blev der hurtigt banket en fest sammen og vi havde en fin Klubaften med god deltagelse. Desværre har vi også mistet flere af vore medlemmer ved dødsfald i 2018 Det er vagn Rindom som døde i januar, Jens Bank Jensen, Knud Klausager og Jørn Poulsen Må jeg bede forsamlingen rejse sig og mindes vore afdøde medlemmer. Tak Vi har i løbet af året afviklet vore lokale konkurrencer Halvårskegler, 1 halvår Damer, Anny Laursen med 231 kegler Herrer, Gert Nielsen. med 258 kegler 2 halvår Damer, Marita Krusel med 223 kegler Herrer. Frede Nordahl. med 247 kegler Handicap afslutning 2018. Lissy Madsen. 410 Kgl Vagn Kristiansen 406 Kgl Leif Larsen. 379 Kgl Klubmestre 2018 Damer 1. Lissy Madsen. 935 Kgl. (1243) 2. Bodil Hesselbjerg. 915. (1197) 3. Margrethe Vinkler. 914 (1239) Herrer 1. Gert Nielsen. 1141. (1520) 2. Frede Nordahl. 1101. (1472) 3. Bjarne Nicolaisen. 1049. (1389) Tak til alle jer som er frivillige hjælpere hos OBC. 10 - 15 kvinder og mænd møder hver tirsdag formiddag og arbejder med reparation og vedligeholdelse og servicering af maskiner og andet materiel. Rengøring og vedligehold af bygninger ude og inde. Og rengøring og pasning af udearealerne. Der kan faktisk være god brug for flere personer til at holde udeområdet i sommertiden. Vi vil være glade for flere hjælpere. Jamen det er jo Bowlingcenteret kan man tænke. Bowlingcenteret kan slet ikke eksistere uden frivillige hjælpere. Peft er dybt afhængige af det går OBC godt. Hvad vil Peft være uden et center som fungerer. Stor tak skal der også lyde til vore spilfordelere og hjælperne som afløsere og hjælp når mekanikken driller. Uden jer kunne Peft slet ikke fungere som den gør. Vi har spilfordelerhold mandag , onsdag, torsdag og fredag. En ekstraordinær tak skal lyde til Laila og Poul som stoppede ved årsskiftet som spilfordeler fredag, efter mange år på posten. Heldigvis har Laila selv peget på sin afløser, nemlig Jan Mogensen. Tak til dig Jan fordi du vil træde til. Der er mange “selvfølgeligheder” som du lige skal opdage, lære Men det skal nok gå, bare spørg omkring dig. Vi har lidt udfordringer fredag, nu hvor Vagn er kommet til skade. Rigtig god bedring ønsker vi til Vagn. Jeg vil også takke mine bestyrelseskoleger for et godt samarbejde. Inger Jensen har meddelt at hun ikke modtager valg til bestyrelsen. Inger har været medlem af klubben siden starten. Hun har været medlem af bestyrelsen næsten siden starten. Har overlevet 4 formænd, siger hun. Ole jensen modtager heller ikke genvalg, også Ole har været i bestyrelsen i mere end 10 år.q Det vender vi tilbage til senere på mødet. Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamli

Peft beretning for året 2017

PEFT generalforsamling, 19 februar 2018
 
Beretning for foreningsåret 2017
 
Beretningen for 2017 er en om et foreningsår hvor vi har måttet indrette os på et lidt lavere nivau end vi efterhånden havde indstillet os på. Vi havde vænnet os til et medlemstal på ca 250, med den økonomi som så mange medlemmer giver mulighed for, og ikke på de ca 200 medlemmer som vi er i dag. Vi kunne ikke længere  tiltrække nye medlemmer lige så hurtigt som de gamle forlod os. Årene 2015 og 16 gik vi tilbage med 20 - 30 om året.  Ved udgangen af 2016 var medlemstallet på 206, og nu ved årsskiftet på 198.  Et minus på 8 medlemmer er til at overse, men vi skal meget gerne have medlemstallet til at stige igen. Heldigvis kommer der da fortsat nye til, og velkommen til jer nye. Vi kan i sagens natur ikke undgå at medlemmer forlader os,  ved sygdom og andre svagheder. En ret stor del af vore medlemmer har været med helt fra starten, eller  næsten fra starten  i første halvdel af 90 erne, og desværre må en del af dem opgive bowlingen Vi har været tvunget til at tilrette antallet af baner til de nye forhold, økonomien hang ikke sammen, hvad også kunne ses på regnskabet for 2016 som kom ud med et underskud på godt 20000 kr. Vi har lavet en lempelig og fleksibel aftale med Torben om vores forbrug af baner så det hele fortsat kan hænge sammen.Vi har været rundt for at lede efter besparelser, og det ramte ned flere steder hos  de hjælpere vi har for at få det hele til at køre i klubben. Jeg tror at det helt fra klubbens start for 25 år siden har været sådan at hjælperne blev belønnet med et gratis spil en gang  om ugen. Stort set er det blevet taget pænt imod af dem som det gik ud over, og tak for det. En også gammel ordning med at kasserer og formand modtog 500 kr årligt  til tlf udgifter ol gælder heller ikke længere.
 
Sidste år talte vi på generalforsamlingen om hvad vi kunne gøre for at tiltrække nye bowlere.  Vi har forsøgt os med facebook, Bodil kæmper heroisk for at lægge ting ind på vores side. Jeg har også adgang til at administrere siden, men det går slet ikke for mig.  Jeg syntes vi virkelig kan bruge en hjælper som kan sætte gang i vores facebook side. En flaske rødvin til den som kommer med et nyt medlem gælder fortsat. Når Bodil senere i dag fremlægger regnskabet vil i se at tilretninger, besparelser mv har hjulpet så vi kommer ud af året med et plus.
 
Vi har også i 2017 haft stor fornøjelse af samarbejdet med vore venskabsklubber i Horsens, Viby , Aarhus og Hammel. Vi mødes 2 gange om året, ude og hjemme. Vi vinder ikke hver gang, men det vigtigste er også samværet og det venskabelige drilleri,  for vi vil jo helst vinde aligevel. Jeg vil gerne opfordre til at man skriver sig hurtigt på de ophængte lister for at deltage. det vil være rigtig dejligt om der også  igen vil være så mange på listen at alle ikke kan være med. Jamen,  lyder det,  jeg er ikke god nok.  Alle der skriver sig på listen er kvalicerede, så kom endelig med. Vi spiller også en trekant turnering mellem Horsens, Viby og Odder. Her bliver deltagerne udtaget efter placeringen på den ophængte månedsliste,  og den turnering vil vi altså gerne vinde.  Desværre har vi ikke vundet de seneste kampe,  næste gang er til efteråret, og så er vi på hjemmebane, så kommer det tror jeg. Jeg vil godt fortælle at jeg aldrig er blevet udtaget til at deltage,  jeg er ikke god nok får jeg at vide når jeg undrer mig.  Når vi så  spiller handicap turnering undrer jeg mig over hvorfor der ikke er flere handicappoint til mig.  Går det mon rigtigt til?
 
Vi har afholdt Klubaftener med pæn tilslutning. Og vi har afholdt julefrokoster mandag, torsdag og fredag også med pæn tilslutning,  men vi kan være mange flere med.
 
Den 18 august fylder PEFT 25 år. Det skal vi naturligvis markere på passende vis. Vi har bla. tænkt på noget med en åben bowling turnering som vi vil invitere klubber, privatpersoner med flere med til.  Vi vil gerne have hjælp fra jer til at sætte sådan et  arrangement på benene.  Vi har reserveret Bowlingcenteret.
 
Desværre er der også en række af vore medlemmer og tidligere medlemmer (som vi er bekendt med) som er afgået ved døden i løbet af året. Erik Christensen - stoppede 2014 Birthe Kjær Rasmussen,  marts Leif Sørensen  april Robin Holm  maj Vagn Jørgensen  maj Erik Terndrup,  august Ruth Olsen,  september Else Nielsen   Oktober Villy Christensen,  december Vagn Rindom,   3 januar
 Må jeg bede forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde      Tak
 
 Vi har også i løbet af året afviklet vores egne lokale konkurrencer. Halvårskeglerne   

1.halvår Lotte N Rasmussen   224 kegler                 Frede Nordahl     258 kegler
 
2. halvår Lotte N Rasmusse   214  kegler                Jan Denby            244 kegler
 
Handicap afslutning 15/3 Ove Rasmussen   396 kegler, Carsten H Pedersen    368 kegler

 Niels Arne Frislev  362 kegler
 
Klubmestre 2017 Bodil Hesselbjerg   1022    (1361)    Lissy Madsen    965      (1319)  og         Anny Laursen       906      (1201)
 
Gert Nielsen     1158     (1543),    Vagn Kristiansen    1122   (1473) og Ole Rasmussen fra    Gylling    1034   (1365
 
Tak skal der lyde til jer som hjælper til med at få det hele til at fungere hos PEFT, det gælder spilfordelere, og jer som assisterer med hjælp ved maskinproblemer, hjælper nye bowlere til rette og alle de andre ting som er nødvendige i hverdagen. Jeg tror vi er gode til at tage imod nye spillere, men tænk aligevel altid på om der er noget i kan gøre for at nye føler sig velkomne hos os.
 
Jeg vil også sige tak til jer som er frivillige hjælpere hos Bowlingcenteret. Vi har et hold, 10 - 15 mænd og kvinder som møder frem tirsdag formiddag for at servicere maskiner, lave reparationer, omforandringer, rengøring, havearbejde og mange andre opgaver. Det er en stor hjælp til OBC og helt nødvendigt. Økonomien har næsten altid været en udfordring for centeret, at tjene penge nok. Regnskab for 2017 er knap klar, men det tegner ganske fornuftigt. Omsætningen er i fremgang, det kan tydeligt mærkes at de nye ting som er sket i centeret trækker nye kunder til.  Bowlingcenteret har her før jul skiftet bank, fra Nordea til Nykredit Bank. Nordea er betalt helt ud og rentebetalingen er reduceret ganske kraftigt. (ca 140.000 pr år) Minigolfbanen er ved at blive renoveret og opgraderet til en Western bane med cowboys og indianere . Det bliver en sjovere og mere spændende bane. I har sikkert også opdaget at noget er i gang ud mod landevejen. Her bliver, når vejret tillader det bygget flere udendørs spil. Meningen er selvfølgelig at trække et bredere og større antal gæster til Torben vil komme her og fortælle os om planerne og hvorfor det er nødvendigt med flere aktiviteter. I forbindelse med opbygningen og vedligeholdelse af de nye tiltag kunne det være dejligt om nogen har lyst til at deltage blandt de frivillige. Jeg kan love at det er hyggeligt, der er en god, måske ind imellem lidt rå men venlig tone,  så i skal være velkomne. Odder Bowlingcenter har også 25 års jubilæum i forsommeren. Det er planen at de nye tiltag skal være klar til den tid, så med invitationer, åbent hus med meget mere skal det nok blive et godt jubilæum.
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Så overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen
 
 

Peft beretning for året 2016
 
Generalforsamling d. 20 februar  2017
 
 
 
Min beretning for foreningsåret 2016 er et år med god aktivitet, men et år hvor vi har oplevet faldende medlemstal og ledige baner, en udvikling som er fortsat her ind i det nye år. Vi har været vænnet til at nye medlemmer er kommet til os i samme tempo som medlemmer forlod PEFT. Her ved medlems opgørelsen  til nytåret er medlemstallet på 213 mod 227  for et år siden, så det går fortsat den forkerte vej. Bestyrelsen ved at den bedste og mest effektive måde at skaffe nye medlemmer er, ved at fortælle “den gode historie”. Altså mund til mund metoden fra jer kære medlemmer. - der er fortsat en flaske vin til jer som kommer med et nyt medlem til PEFT.
 
Alt det jeg har sagt indtil nu, er med enkelte rettelser det samme som blev sagt ved sidste års generalforsamling.
 
“Hvad har i så gjort for at rette op” kan I med rette spørge.
 
Åbent Hus arrangement søndag d. 20 marts, sammen med de andre klubber, med folk til at hjælpe interesserede igang med bowlingen. Der var nogle besøgende, ikke mange, men Peft fik dog en håndfuld nye bowlere ved den lejlighed.
 
Igen, søndag d. 28 august, sammen med OBC og klubberne, Åbent Hus.  Forud for de 2 arrangementer, annoncer, besøg af journalist og pæn omtale i aviserne. Ved arrangementet d. 28 august kom der slet ingen gæster.
 
I bestyrelsen er vi meget åbne for ideer og forslag til hvordan vi kommer igennem med noget som virker.  Det med at mange andre klubber også har lignende problemer, det kan ikke rigtig bruges til noget.
 
Odder Kommune afholder igen i marts måned et velkomst arrangement for tilflyttere til kommunen for at byde velkommen til kommunen og fortælle om herlighederne i vores kommune. Foreningerne er denne gang inviteret med for at få mulighed for at vise de nye beboere mulighederne. Vi vil også være til stede på mødet.
 
Tilpasning af bane kapacitet Som tidligere sagt, så er vi ude for faldende medlemstal, og det er ikke lykkedes for os at få nye bowlere ind i klubben i samme hastighed som gamle medlemmer forlod os. Det betød naturligvis at vi fik en dårligere udnyttelse af vores baner Dette er noget som også kan aflæses og mærkes på Pefts økonomi.
Vi har her sidst på året været nødt til at skære på antallet at lejede banetimer og derved har vi måttet rykke lidt tættere sammen på banerne. Tak til spilfordelere og spillere for at det har kunnet lade sig gøre uden store problemer.
 
Ved generalforsamlingen sidste år var der genvalg til Bodil Hesselbjerg, Else Kimose, Henning Christensen og Knud Appel. Der var også genvalg til suppleanterne, Hugo Bæk, Joan Hem og Bjarne Nicolaisen.
 
Henning Christensen havde en tid forud for generalforsamlingen været plaget af noget sygdom, men Henning og vi andre troede at sygdommen var overvundet nu. Henning døde af en meget agressiv kræft et par måneder senere.  Henning havde trukket et meget stort læs i bestyrelsen. Henning oprettede vores nye hjemmeside, udregnede månedsgennemsnit, styrede tallene vedr handicap turneringer og sammen med Valther klarede de arbejdet med kontakt med venskabs foreninger og turneringer. Henning efterlod et meget stort hul i bestyrelsen og er savnet som menneske og ven. Kort tid efter måtte Valther også sige stop i bestyrelsen. Valther har gennem mange år siddet på opgaverne omkring vore venskabsklubber og har været formand for Turneringsudvalget i mange år. Valther har også været ramt af problemer med sygdom, men er heldigvis fit for fight igen,  men stor tak til Valther for mange år i bestyrelsen.   I mange år har vi hos PEFT ikke gjort brug af vore bestyrelses suppleanter fordi det ikke var nødvendigt, men ved Hennings død hentede vi Hugo Bæk ind i bestyrelsen og da Valther kort efter måtte stoppe var det Joan Hem som blev indkaldt. Henning og Valther har i mange år trukket et stort læs i forbindelse med kontakt til venskabsforeninger, planlægning, organisering af turneringer og arrangementer. Henning var den som holdt styr på de månedlige optællinger af slagsedler, holdt styr på handicap turnering, handicap tillæg og hvem der går videre efter hver runde. Henning opdaterede og styrede hjemmesiden,  så der var noget at følge op på for den ny bestyrelse.  Bodil har midlertidigt klaret hjemmeside og måneds optællingerne og Hugo og Joan er med krum hals .gået igang med opgaverne med de andre klubber og turneringerne med dem. Søren Sørensen har hjulpet os undervejs med råd og bistand når vi har haft problemer med computerkraft og teknik.  Stor tak til Søren for hjælpen,  du skal ikke føle dig for sikker på at vi ikke kommer igen for at bede om hjælp.
 
Også i 2016 arrangeredes en sommerudflugt i egne biler. Denne gang til Kongernes Jelling med rundvisning og frokost på Jelling Kro. Videre til Ravning Broen, Tørskind Grusgrav og Bindeballe Købmandsgård med kaffen indtaget her. Jeg hører det som en super tur tur, vel tilrettelagt og spændende steder at besøge. Desværre var deltagertallet skuffende lavt. Vi vil gerne høre forsamlingen om det er noget vi fremover skal bruge energi på.  Jeg tror deltagertallet var på 20 -  25 og det er for få i forhold til det arbejde som er ved opgaven.
Vi har i årets løb afviklet de sædvanlige venskabs turneringer med pensionist bowlere fra Horsens, Viby, Aarhus og I Hammel. De har besøgt os i Odder og vi har gæstet dem på deres hjemmebaner.
 
Tilmeldingerne til deltagelse i venskabskampene. Jeg husker det som,” hvis du vil med, så skriv dig på listen hurtigt.” Sådan er det desværre ikke mere. Der er flere gange problemer med at vi kan finde deltagere nok så vi kan stille fuld hold. Jamen, “ jeg er ikke god nok”  Den eneste kvalifikation der skal til er at skrive sig på den ophængte liste,  vi spiller for fornøjelsen og det er nu hyggeligt at møde andre bowlere, såvel på hjemmebanen som hos dem.  Bare sig til,  så vil vi altid kunne finde ud af samkørsel.
 
 
Vindere af pokaler og turneringer i året 2016
 
Halvårskeglerne, højeste score hvert halvår
 
1. Halvår.     Lotte Nørlund Rasmussen.         230 kegl                                                      Gert. Nielsen.                               236 kegl
 
      2.   Halvår.     Anny. Laursen.                             223.kegl                                       Gert. Nielsen.                                256 kegl
 
Handicapturnering forår
 
1. Gert Nielsen.   416. Kegl 2. Niels Arne Frislev. 386. Kegl 3. Henrik Vuholm.  383. Kegl
 
Klubmesterturnering
 
Damer. Nr. 1.  Bodil. Hesselbjerg.     984 kegl.     (1323)              Nr.  2. Lotte Nørlund Rasmussen. 975 kegl. (1296)              Nr.  3. Lissi. Madsen.             969.             (1288)
 
Herrer. Nr.  1. Gert. Nielsen.               1175.   (1592)             Nr.   2.  Vagn  Kristiansen.      1102.   (1475)            Nr.    3.  Ove.  Rasmussen.       1038.   (1408)
 
 
 
Der er i efteråret afholdt “Klubaften” med hyggeligt samvær, spisning og bowling.  Rigtig hyggeligt syntes jeg,  men også her er der plads til flere deltagere. Arrangementet hed tidligere “ Midnatsbowling” men ældre mennesker er jo bange for at være ude efter mørkets frembrud, “har jeg hørt på tw”  derfor det nye navn.
Jeg tror også det hjalp lidt på deltager antallet.
 
Julefrokoster, mandag, torsdag og fredag. Deltagertallet kan godt være højere på alle dagene Hvis i har gode ideer til andre måder at gøre det på,  så lad høre.
 
Vi havde her slut januar et meget godt og spændende  arrangement i centeret med Tommy Hesselbjerg, om hans 45 år sammen med Sikorsky Helikopteren. Det var en fortælling om livet i Rednings Eskadriljen i lyst og nød.  Der var gode og lystige historier, men også dramatiske filmoptagelser om redningsaktioner på liv og død Stor tak til Bodil og Richard for det store arbejde med arrangementet, og hils endelig Tommy og sig tak til ham.
 
 
Også i 2016 mistede vi medlemmer ved dødsfald. I januar døde Arne Jensen i april. Døde Leif Obel og Henning Christensen I maj døde Charles Kull I august døde  Else Jensen og Leif Pedersen samt Henning Skov Hansen
 
Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de afdøde.   Æret være deres minde.   
 
Noget af det som i 2015 fyldte meget i bestyrelsen, var de økonomiske problemer, og usikkerheden om Bowlingcenterets chancer for overlevelse.  Vi kender vel alle historien om den gode opbakning som var til at rejse risikovillig kapital til centeret, for dermed at komme af med dele af den meget rentetunge gæld. Jeg kan fortælle at  det tegner til at OBC kommer ud af 2016 med et meget fornuftigt resultat Der er vækst på salg,  og omkostninger er minimeret betydeligt. Der forventes et ok overskud.
 
Det er helt afgørende for Peft at vi har vores bowlingcenter her i Odder. Min opfordring til jer medlemmer er at vi skal støtte mest muligt op om OBC , når vi omtaler Bowlingcenteret ude i byen, så lad os tale centeret op,  det er så vigtigt,  og jeg syntes der bliver gjort et stort og dygtigt arbejde for at få det til at køre.  Det fortjener det.
 
 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.  Også tak til spilfordelere, spilfordeler hjælpere og alle i andre som er med til at få det hele til at hænge sammen
 
Hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingens drøftelse.