Referat fra generalforsamlingen 2021

PEFT Generalforsamling d.14-6-2021. kl. 13,31

Tilstede 27 medlemmer samt 7 fra bestyrelsen.

 

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent. Søren Sørensen

 2. Valg af stemmetæller: Vagn og Joan

 3. Beretning af Formanden. Året har været præget af Corona Pandemien med deraf følgende aflysninger af spil i centeret og aflysninger af turneringer. PEFT betalte baneleje for april kvartal da vi ønskede at bevarer Bowling centeret. Bestyrelsen har også været lukket ned.

Vi har fået sponsorater, kr.15000 fra Aura samt Kr.25000 fra Kvickly, i alt har vi fået sponsorater på kr. 40000.

Til efteråret 2021 vil der blive afholdt et Event på torvet med bl.a. bowlingbane som folk kan prøve.

Der har været lidt frafald af PEFT-medlemmer i årets løb. På det grundlag vil vi prøve at averterer på FACE-BOOK. Her vil vi få hjælp af Sofie fra bowling centret. Det er meget vigtigt at vi tager godt imod evt. nye medlemmer. Formandens personlige mening var at evt. nye medlemmer skal spille gratis i en periode, dette er ikke en enig bestyrelses mening. Formanden lagde forslaget op til medlemmerne til videre diskussion under indkommende forslag p.7.

Der er 2 afgående spilfordelere, mandag samt torsdag. Stor tak til Bjarne Markussen og Bent Andersen. Preben Olesen har foreløbig sagt ja til mandag, Søren Sørensen har sagt ja til torsdag.

Traditionen tro blev afdøde medlemmer æret ved 1 min. stilhed. At det går godt for PEFT er vi meget optaget af, det samme er Bowling Centeret, hvor vi møder stor velvilje til samarbejde og hjælp til os med forskelligt.

Bestyrelsen har accepteret at der kommer en forhøjelse af baneleje med kr.5-pr. Time.

4. Regnskab v. Kassereren. Regnskab udleveret og godkendt.

5. Valg til Bestyrelsen: Britta Lundtoft, genvalgt - Joan Hem, genvalgt – Hugo Bæk, genvalgt. Valg af 3 suppleanter: Ilse Bæk, genvalgt – Jan Mogensen, genvalgt – Bjarne Nicolaisen, genvalgt.

 6. Valg af 2 revisorer: Frede Højland, valgt, - Claus Offersen, valgt.

7. Indkommende forslag fra Formanden. ”Nye medlemmer spiller gratis i en periode”, dette skabte stor debat.  Medlemmerne foreslog 2 gratis prøvetimer og andre mente vi skulle slå os sammen med Bowling Centeret. Der kunne ikke stemmes om dette emne, men bestyrelsen har nu noget at arbejde videre med. Referent: Hanne Jull Sørensen