Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling den 17. februar kl. 13.00 i Odder Bowling Center

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

 Carsten Hasager Petersen forslået og valgt.

 

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 Claus Offersen og Birthe Hinge forslået og valgt.

 

3. Beretning fra formanden.

 Vi har ikke holdt medlemstallet. Vi ville gerne have fat i unge pensionister, men det er svært.

2019 startede at prøve at skaffe nye medlemmer via Ældresagens 4000 medlemmer.

Ældresagen og især OBC hjalp. Medlemmer delte ud. Tak til hjælperne.

Der var ca. 50 der prøvebowlede og 25 blev “hængende” og indtag er ca 15 tilbage som stabile medlemmer.

Hvordan får vi nye medlemmer. Mund til mund. Alle må fortælle om klubben til andre og fremhæve den.

193 blev til 195 inkl. passive og sygemeldte. 170 fuldt betalende medlemmer.

Igen i år har vi mistet 5 medlemmer ved dødsfald. Carl Einer Bie, Bent Bank, Metha Nørgaard, Aage Clausen og Poul Hulgaard.

Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde.

Der har været afholdt Klubaften med god deltagelse og god stemning, en god måde at lære de andre medlemmer at kende.

Vi har afholdt julefrokoster på spilledagene.

Vi har afholdt kampe i de sædvanlige turneringer.

Halvårskeglen 1. Halvår: Bodil Hesselbjerg 227 kegler og Gert Nielsen 279 kegler.

1.Halvår: Marita Krusel 223 kegler og Kim K. Larsen 232 kegler.

Handikapturnering:

Leif Larsen 413 kegler, Niels Arne Frislev 380 kegler, Finn Wollerup 371 kegler.

Klubmesterskab:

Damer: Bodil Hesselbjerg 999 kegler, Anny Laursen 928 kegler og Else Thomsen 900 kegler.

Herrer: Hugo Bæk 1110 kegler Frede Nordahl 1046 kegler og Ole Jensen 1017 kegler.

Trekantturnering i februar mellem Horsens, Viby og PEFT. 8 bedste damer og herrer deltager. I år vandt PEFT pokalen!

Almindelige turneringskampe kan man skrive sig på. Alle er kvalificerede.

Sidste år sluttede Ole Jensen i bestyrelsen, men han ordner stadig slagsedler. Tak for det.

Bodil Hesselbjerg blev valgt men måtte hurtigt trække sig pga. sygdom efter mange års stort arbejde. Herdis måtte overtage kassererjobbet og andre måtte tage andre opgaver.

Tak til spilfordelere og deres hjælpere. Tak til hjælpere som olierer banerne.

Tak til bestyrelsesmedlemmer. Særlig tak til Else Kimose for 10 års.

Tak til Niels Chr Hygebjerg.

Spørgsmål:

Er det for dyrt at spille bowling?

Priserne er ikke ændret i mange år. Priserne er som andre klubber.

Modtager vi nye medlemmer godt? 

Det er noget vi gør så godt vi kan, men måske skal der strammes op. Bowling skal være socialt.

Flere medlemsaftner? 

Antallet af medlemsaftner er skåret ned, da der ikke er tilslutning til to aftner. Nu til gengæld stor tilslutning til et arrangement.

Banerne går for tit i stykker. 

Hjemmesiden er ikke altid ført ajour. Vi strammer op.

Før holdt Spilfordelerne småkurser. 

Herdis fortalte om, hvor godt hun er blevet modtaget. Der blev også afholdt kursus sidste forår, så det sker stadig.

Beretningen godkendt med akklamation.

 

4. Regnskab og budget ved kasserer.

Herdis fortalte, hvordan hun blev bedt om at være kasserer, og hun har haft stor hjælp af den tidligere kasserer Bodil Hesselbjerg.

Der er underskud på 11.795 kr.

Det skyldes det kommunale tilskud blev reduceret, da vi havde fået for meget året før. Der er budgetteret større indtægt der næste år, så det udligner sig.

Regnskab og budget blev godkendt med akklamation.

 

5. Valg til bestyrelsen.

På valg er Knud Appel, Else Kimose og Lars Krusell. Else Kimose ønsker ikke genvalg. Knud Appel og Lars Krusell modtager genvalg.

Niels Christian Hygebjerg og Leif Larsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Herdis Jensen og Hanne Juul Sørensen forslået og valgt for 2 år sammen med Lars Krusell og Knud Appel. 

Britta Lundtoft foreslået og valgt for et år med akklamation.

 

6. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er Bjarne Nicolajsen og Bent Erik Jørgensen.

Bent Erik Jørgensen modtager ikke genvalg.

Ilse Bæk, Jan Mogensen og Bjarne Nicolajsen forslået og med akklamation.

Valg af 2 revisorer. På valg er Klaus Offersen og Birthe Hinge. Begge modtager genvalg. Endvidere skal der vælges en revisorsuppleant.

De foreslåede forslået og valgt.

Bodil Hesselbjerg blev foreslået som revisorsuppleant, men takkede nej. Ole Møller foreslået. Han modtog valg og blev valgt. 

 

7. Indkomne forslag.

Ingen forslag

 

8. Eventuelt

Vagn C: Vi kunne godt bruge flere til “hjælpergrupper”. 

Bodil Hesselbjerg fortalte om sin nødtvungne beslutning, og hun takkede for samarbejdet i bestyrelsen og klubben.

Carsten synes han blev godt modtaget og har fået den hjælp han har haft brug for.

Han takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede.

Han takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer og også generalforsamlingen for mødet.

 

Niels Chr. Hygebjerg

Christianslund 60

8300. Odder